Vad är Real Form?

Real Form har sina rötter i svensk plast och verktygsindustri.

I början på 90-talet låg verksamhetens fokus på verktygskonstruktion och NC beredning för styrda maskiner.

Real Form var bland annat ett av de första företagen i Sverige att konstruera verktyg helt i 3D vilket idag ses som en en självklarhet.

Verksamhetens inriktning ligger i dag på produktutveckling där plast som konstruktionsmaterial ligger i fokus.

Vi kan därför i dag hjälpa en produkt fram, från idé till underlag för massproduktion.