Referenser

Våra uppdragsgivare finns idag bl.a. inom branscherna:
Medicinteknik, Livsmedelsindustrin, Fritidssektorn, Elektronik och Telekom m.fl.

Ta gärna kontakt med oss för specifika referenser.