Produktutveckling

Vi är ett team av konstruktörer med lång erfarenhet av konstruktioner i plast.
Gedigna kunskaper om formverktyg och produktion skapar en utmärkt grund för kostnadseffektiva och optimala lösningar.

Vi erbjuder:

• Mekanisk konstruktion
• Produktoptimering (för produktion)
• Konstruktion av produktionsutrustning
• Hjälp med framtagning av prototyper
• Tester / utvärdering

Vi åtar oss både hela projekt och delar av projekt. Vi utför våra uppdrag antingen på plats hos er eller från kontoret i Vårgårda.

Genom åren har vi byggt upp en stor kunskapsbank, utifrån många genomförda projekt. Våra uppdragsgivare finns idag bl.a. inom branscherna: Medicinteknik, Livsmedelindutrin, Fritidssektorn, Elektronik och Telekom.

Konsultverksamhet

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av produktutveckling och har gedigna kunskaper i sina speciella kunskapsområden.
Tyngdpunkten ligger på konstruktion i plast och kompositer där dubbelgjutning idag är en självklarhet.


Verktygskonstruktion

Sedan början på 90-talet har Real Form varit en leverantör av verktygskonstruktioner för Svensk verktygsindustri.

Vi erbjuder konstruktion av:

• Högpresterande verktyg, korta cykeltider / långa serier
• 2K (dubbelgjutning) i alla dess former
• Pressgjutningsverktyg
• Verktygslayout (enkla skisser för offertarbete)

Vi åtar oss allt från enklare enfacksverktyg till komplexa multifacksverktyg.

Vi levererar komplett dokumentation i form av 2D och 3D cadunderlag.
All verktygskonstruktion utförs i Pro/ENGINEER
I de fall uppdragsgivaren önskar tar vi även hand om kontakten med leverantörer och beställning av material.


Nc-Beredning

Vi utför 3-axlig NC-beredning för verktygstillverkning.
Vi behärskar både konventionell och HSM (höghastighets) bearbetning.
All NC-beredning utförs i Pro/NC.Vi levererar NC-kod till både Heidenhain och ISO baserade styrsystem.